Bài thơ “Con Gà”

ngap nuoc

Ngập nước Sài Gòn

“Nhà tôi có một đàn gà,
Chúng thường đi bộ từ nhà ra sân.
Hôm nay mưa gió ngoài sân,
Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
Úi da…nước ngập khắp nhà,
Đàn gà lại chạy từ nhà ra sân,
Nhưng mà nước ngập đầy sân,
Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
Nói chung là cả đàn gà,
Chúng cứ mãi chạy từ nhà ra sân,
Thế rồi chúng đứng phân vân,
Không biết nên chạy ở sân hay nhà.
Kính mong cô bác gần xa,
Nếu muốn nuôi gà, hãy dạy chúng bơi!”